Khóa tu TỈNH THỨC lần 2 tại Bản Còi Đá – xã Ngân Thủy Tag