Khóa Tu Hè 2020 – Trò chơi vận động

Chiều ngày 18/07/2020, ngày thứ hai của khóa tu là chương trình trò chơi vận động. Trò chơi đã giúp không khí vui nhộn, sôi động, ý nghĩa và không kém tính cạnh tranh, học hỏi. Qua từng trò chơi các em lại học thêm được những điều tốt đẹp về việc giúp đỡ, hỗ trợ cho nhau, đoàn kết để tạo nên sức mạnh và rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm mà các em được học vào ngày thứ nhất.

Các hình ảnh được ghi nhận: