Chùa Hoằng Phúc trang nghiêm tổ chức Lễ Phật Thành Đạo PL.2564-DL.2021

Ngày 15/12/Canh Tý (nhằm ngày 27/01/2021), chùa Hoằng Phúc trang nghiêm tổ chức Lễ Phật Thành Đạo PL.2564 – DL.2021. Đại lễ bao gồm các nội dung: tọa thiền, đọc cảm niệm thành đạo, thuyết giảng, tụng sám thành đạo, dâng hoa cúng dường và trao tặng quà tết người nghèo các Phật tử có hoàn cảnh khó khăn thuộc Đạo tràng chùa Hoằng Phúc vào buổi sáng. Buổi chiều là lễ Quy y và cúng thí thức âm linh cô hồn.
Buổi lễ có sự tham dự của Đại đức Thích Thiền Bình – Chánh thư ký BTS tỉnh, Trưởng ban BTS huyện Quảng Ninh; Đại đức Thích Khải Đạo – Trưởng ban Thông tin truyền thông BTS tỉnh, Phó Thường trực BTS huyện Lệ Thủy, chư tăng bổn tự và gần 200 Phật tử trong và ngoài huyện Lệ Thủy đồng tham dự.
Buổi lễ hoàn mãn lúc 16h chiều cùng ngày trong niềm hoan hỷ vô biên của mọi người.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Các hình ảnh tại buổi lễ: