Thông Báo / Sự Kiện

Thông Báo / Sự Kiện

“Chén trà trong hai tay Chánh niệm nâng tròn đầy Thân và tâm an trú Bây giờ và ở đây.” Không gian tĩnh lặng, những chén trà thơm, giao tiếp nhẹ nhàng đủ nghe, thân tâm tĩnh tại, đó là tất cả những gì bạn có thể gặp tại...