Kinh Sách

Kinh Sách

KINH TRUNG BỘ Nguyên bản: PĀLI Việt dịch: Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU KINH TẤT CẢ CÁC LẬU HOẶCSabbāsava Sutta Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Sāvatthī (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà lâm), vườn ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Độc). Khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các...

Kinh Sách

KINH TRUNG BỘ Nguyên bản: PĀLI Việt dịch: Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU KINH PHÁP MÔN CĂN BỔNMūlapariyāya Sutta Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại (tụ lạc) Ukkaṭṭhā, trong rừng Subhaga (rừng Hạnh Phúc), dưới gốc cây Sa-la vương. Tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các...